Naše usluge

Odvoz i deponovanje otpada

Uređenje zelenih površina

Usluge iznajmljivanja mehanizacije

Tržnica - Pijaca

       

Novosti

Raspored odvoza krupnog otpada 2018

22 Mart 2018

Na osnovu Odluke o vršenju komunalnih djelatnosti i komunalnom redu na području Općine Gračanica i ove godine je predviđeno da se izvrši odvoz krupnog otpada iz domaćinstava i to u...

Obavještenje o raspisivanju javnog poziva za dodjelu donacija

29 Juni 2017

J.P. Komus d.o.o. Gračanica, raspisuje javni poziv za dodjelu donacija pravnim licima, kao podršku za finansiranje programa ili projekata ili aktivnosti na podtučju Općine Gračanica iz oblasti sporta, kulture i...

Završen projekat "Integralno upravljanje otpadom na području općine Gračanica"

05 Decembar 2016

Ovih dana J.P. Komus d.o.o. Gračanica, privodi kraju aktivnosti na završetku projekta "Integralno upravljanje otpadom na području općine Gračanica", kojim je predviđeno da svako domaćinstvo, nakon potpisivanja Ugovora o selektivnom...

J.P. Komus d.o.o. dobitnik priznanja za uspješno poslovanje -Certifikat bonitetne pouzdanosti

30 Novembar 2016

U sklopu projekta „Certifikacija bonitetno pouzdanih preduzeća u BiH“, 3.995 kompanija iz BiH dobilo je certifikate bonitetne pouzdanosti, koje im je dodijelila kompanija LRC iz Sarajeva, na osnovu stručne analize...

Podjela kanti korisnicima - nastavak aktivnosti realizacije projekta "Selektivno odvajanje otpada od strane domaćinstava na području Općine"

Podjela kanti korisnicima - nastavak aktivnosti realizacije projekta "Selektivno odvajanje otpada od strane domaćinstava na području Općine"

10 Februar 2016

J.P. Komus d.o.o. Gračanica je nastavilo aktivnosti na uključenju novih korisnika u sistem selektivnog odvajanja i prikupljanja ambalažnog otpada. Nakon provedenih procedura javne nabavke 2430 komada kanti, nastavljeno je sa...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad

08 Decembar 2015

KONKURS za prijem u radni odnos  na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad 1.    Vodeći ekonomista – finansijski knjigovođa, 1 (jedan) izvršilacUslovi: Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine...

Primopredaja kanti za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada

Primopredaja kanti za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada

05 Novembar 2015

Dana, 04.11.2015.godine, u krugu J.P. Komus d.o.o. Gračanica, održana je primopredaja kanti za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada za sve vrtiće, osnovne i srednje škole u Općini Gračanica, čime je svim...

Tradicionalni gračanički vašer 2015. godine

05 Novembar 2015

Tradicionalni gračanički vašer bit će organizovan 8.,9. i 10. novembra 2015 godine. Kao i svake godine vašer će biti organizovan na lokacijama Centar i Zelena pijaca. Pored toga, u nedjelju,...

Usvojena Odluka o dodjeli donacija

09 Oktobar 2015

Nadzorni odbor J.P. Komus d.o.o. Gračanica, na sjednici ordržanoj 31.08.2015. godine, jednoglasno je donio Odluku o dodjeli donacija u 2015. godini. Tekst Odluke možete pogledati ovdje (http://www.komus.ba/index.php/dokumenti/zahtjevi-obrasci?download=40:odluka-o-dodjeli-donacija). O mjestu, datumu i vremenu...

«
»

Naši projketi

„Očistimo Gračanicu od električnog i elektronskog otpada“-ZEOS d.o.o.

15 Maj 2014

Nakon donošenja Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, sa ZEOS-om- prvim operaterom za postupanje sa otpadnom električnom i elektronskom opremom  smo realizovali projekat sakupljanja električnog i elektronskog...

Integralno upravljanje otpadom u općini Gračanica II faza

15 Maj 2014

Selektivno sakupljanje otpada u domaćinstvima MZ Gračanica, Pribava, D Lohinja i D.Orahovica“– Federalno ministarstvo okoliša i turizma U 2013. Godini smo nabavili polovni kamion za proširenje usluge odvoza smeća na nove...

KOMUS učestvuje u projektu prikupljanja ambalažnog otpada u Gračanici

29 April 2014
KOMUS učestvuje u projektu prikupljanja ambalažnog otpada u Gračanici

Danas je u Gračanici u kabinetu načelnika Gračanice održana ceremonija potpisivanja ugovora između Ekopak-a, općine Gračanica i javnog komunalnog preduzeća „Komus“ iz Gračanice o zajedničkom finansiranju projekta „Odvojeno prikupljanje ambalažnog...

Česta pitanja

 • Ko nabavlja posude za odlaganje otpada? +

  Posude nabavljaju vlasnici ili korisnici stambenih ili poslovnih prostora.
 • Šta je komunalni otpad? +

  To je kruti neopasni otpad koji nastaje u domaćinstvu ili u privrednim subjektima ali koji je po svojim karakteristikama sličan otpadu iz domaćinstva.
 • Jesu li radnici obavezni utovariti ...... sav otpad koji korisnik iznese? +

  Radnici su obavezni utovariti samo komunalni otpad i to u količini 1 kanta ili vreća do 120 litara po jednom domaćinstvu.
 • Zašto mi nisu odvukli pločice .... poslije renoviranja kupatila? +

  Odvoz građevinskog otpada se posebno plaća jer je to vanredna usluga. Odvoz te vrste otpada se može dogovoriti na tel: 706-680.
 • Zašto vozilo za razgrtanje snijega .... ne dođe ranije u Kovačku ulicu? +

  Čišćenje ulica u se vrši po Programu zimske službe koji je utvrdio prioritete i rok do kada sve ulice moraju biti prohodne poslije sniježnih padavina. Nemoguće je do svih doći
 • 1

Čista i lijepa moja Gračanica!