Lokacija reciklažnih ostrva

KONTEJNERI    1100 litara  –   ZVONA

LOKACIJA

ŽUTO-PET

PLAVO-PAPIR

ZELENO-STAKLO

UKUPNO

Hajdarovac- skretanje za Bingo (kod Ingrata) 

1

1

1

3

Riječka-kod naselja Kifle

1

1

1

3

Mejdanić-kod Asa

1

1

1

3

Drafnići-kod džamije

1

1

1

3

Patriotske lige - kod stadiona

1

1

1

3

Korić Han- kod zgrade Vega

1

1

1

3

Bosanskih kraljeva-kod kovačnice

1

1

1

3

 

1

-

-

1

UKUPNO

8

7

7

22

 

KANTE  240  litara

LOKACIJA

PLAVA

ŽUTA

ZELENA

CRNA

UKUPNO

Kod  II  OŠ

1

1

-

-

2

Kod naselja  JUG

2

2

-

-

4

U naselju LUKE 

3

3

3

3

12

U naselju BAZEN  

1

2

1

-

4

Kod naselja HADŽISTEVIĆI 

1

1

1

1

4

U naselju MALTA 

2

3

1

-

6

U naselju iza općine

1

2

 

1

4

Kod zgrada na Ritašićima  

1

1

1

1

4

UKUPNO

12

15

7

6

40

Čista i lijepa moja Gračanica!