Pitanja korisnika

 • Zašto vozilo za razgrtanje snijega ne dođe ranije u Kovačku ulicu? +

  Čišćenje ulica u se vrši po Programu zimske službe koji je utvrdio prioritete i rok do kada sve ulice moraju biti prohodne poslije sniježnih padavina. Nemoguće je do svih doći u isto vrijeme.
 • Zašto mi nisu odvukli pločice poslije renoviranja kupatila? +

  Odvoz građevinskog otpada se posebno plaća jer je to vanredna usluga. Odvoz te vrste otpada se može dogovoriti na tel: 706-680.
 • Jesu li radnici obavezni utovariti sav otpad koji korisnik iznese? +

  Radnici su obavezni utovariti samo komunalni otpad i to u količini 1 kanta ili vreća do 120 litara po jednom domaćinstvu.
 • Šta je komunalni otpad? +

  To je kruti neopasni otpad koji nastaje u domaćinstvu ili u privrednim subjektima ali koji je po svojim karakteristikama sličan otpadu iz domaćinstva.
 • Ko nabavlja posude za odlaganje otpada? +

  Posude nabavljaju vlasnici ili korisnici stambenih ili poslovnih prostora.
 • 1

.

Čista i lijepa moja Gračanica!