Raspored odvoza krupnog otpada iz MZ Doborovci, Vranovići i Soko

Raspored odvoza krupnog otpada iz MZ Doborovci, MZ Vranovići i MZ Soko
                    
Kontejneri za odvoz krupnog otpada iz ovih mjesnih zajednica postavljat će se po slijedećem rasporedu:

1.    MZ Doborovci        08.07. i  09.07.2019. godine
2.    MZ Vranovići        10.07. i  11.07.2019. godine
3.    MZ Soko            12.07. i  13.07.2019. godine

Mole se stanovnici ovih mjesnih zajednica da  u navedene dane svoj krupni otpad uredno odlože u kontejnere.

NAPOMENA:
Krupnim otpadom se smatraju čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, poslovnim prostorijama i slično, a koji se po svojoj veličini, količini ili postanku ne smatraju kućnim otpadom a naročito: kućanski aparati, namještaj, sanitarni uređaji, olupine vozila i njihovi dijelovi i slično.
Krupnim otpadom se NE smatraju opasni otpad, animalni otpad, građevinski otpad, šljaka od centralnog grijanja i za odvoz te vrste otpada plaća se posebna naknada.

Obavještenje o odvozu krupnog otpada iz MZ Babići, Malešići i Miričina

Raspored odvoza krupnog otpada iz MZ Babići, MZ Malešići I MZ Miričina  

 Kontejneri za odvoz krupnog otpada iz ovih mjesnih zajednica postavljat će se po slijedećem rasporedu:

 1. MZ Babići                             01.07. i  02.07.2019. godine

2. Malešići                                03.07. i  04.07.2019. godine

3. Miričina                                 05.07. i  06.07.2019. godine

 Mole se stanovnici ovih mjesnih zajednica da  u navedene dane svoj krupni otpad uredno odlože u kontejnere.

 NAPOMENA:

Krupnim otpadom se smatraju čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, poslovnim prostorijama i slično, a koji se po svojoj veličini, količini ili postanku ne smatraju kućnim otpadom a naročito: kućanski aparati, namještaj, sanitarni uređaji, olupine vozila i njihovi dijelovi i slično.

Krupnim otpadom se NE smatrajuopasni otpad, animalni otpad, građevinski otpad, šljaka od centralnog grijanja i za odvoz te vrste otpada plaća se posebna naknada.

 

 

 

Čista i lijepa moja Gračanica!