JAVNA AUKCIJA

J.P. Komus d.o.o Gračanica najavljuje održavanje javne aukcije na dan 19.06.2018. godine sa početkom u 12:00 sati. Cijeli tekst javne aukcije možete pogledati ovdje

Čista i lijepa moja Gračanica!