Obavještenje o raspisivanju javnog poziva za dodjelu donacija za 2018. godinu

                                                                                                                      O B A V J E Š T E NJ E
                                                                                                      o raspisivanju javnog poziva za dodjelu donacija

J.P. Komus d.o.o. Gračanica, raspisuje javni poziv za dodjelu donacija pravnim licima, kao podršku za finansiranje programa ili projekata ili aktivnosti na području Općine Gračanica iz oblasti sporta, kulture i zaštite okoliša za 2018. godinu.

Integralni tekst javnog poziva i aplikacijski obrazac možete preuzeti ovdje .

Čista i lijepa moja Gračanica!