Oglas za prijem u radni odnos 3 radnika na određeno vrijeme

Na osnovu ukazane potrebe J.P. Komus d.o.o. Gračanica raspisuje Oglas za prijem u radni odnos tri radnika, na poslovima higijene grada, na određeno vrijeme u trajanju od 60 dana. Oglas je objavljen u dnevnim novinama "Oslobođenje", dana 22.03.2019. godine kao i na službenoj stranici J.P. Komus d.o.o. Gračanica. Teks oglasa možete preuzeti ovdje

Čista i lijepa moja Gračanica!