Obavještenje o raspisivanju "Javnog poziv za dodjelu donacija za 2019.-u godinu"

J.P. Komus d.o.o. Gračanica, raspisuje javni poziv za dodjelu donacija pravnim licima, kao podršku za finansiranje programa, projekata ili aktivnosti na području Grada Gračanica iz oblasti sporta, kulture i zaštite okoliša za 2019.-u godinu.

Integralni tekst javnog poziva i aplikacijski obrazac možete preuzeti ovdje

Čista i lijepa moja Gračanica!