Završen projekat sanacije i uklanjanja deponije otpada Grabovac Gračanica

Čista i lijepa moja Gračanica!