Obavještenje o sazivanju I Skupštine

Obavještavaju se vlasnici udjela J.P. Komus d.o.o. Gračanica da će I Skupština Društva biti održana dana 21.11.2019. godine sa početkom u 11,00h, u prostorijama uprave na adresi Muhameda Seida Mašića b.b., Gračanica (zelena pijaca).

Obavještenje, prijavu kao i obrazac punomoći možete preuzeti ovdje.

Čista i lijepa moja Gračanica!