Raspored odvoza krupnog otpada za 2020. godinu

I  KVART  (od  20.04.-24.04.2020. godine)

 Naselja: DRAFNIĆI – PODGAJ – MALTA – PAŠALIĆI – VAROŠ – MEJDANIĆ  

Kontejneri se postavljaju  na  sljedećim  lokacijama:  
1.    Kukuruzovića sokak
2.    Mejdanić
3.    kod As-a
4.    kod vode Babićkuša
5.    Trepanići
6.    Drafnići
7.    Motka
8.    Ulica 111.Gračaničke brigade
9.    Ulica Hermana Gmeinera
10.   Podgaj
11.   Malta
12.   u Pašalićima
13.   Kotoruša

II  KVART  (od  25.04-29.04.2020. godine)

Naselja: POTOKMAHALA - SELJANUŠA - STUBO - RITAŠIĆI- DRAME- RIJEČKA
                                  
Kontejneri se postavljaju  na  sljedećim  lokacijama:  
1.    Seljanuša,
2.    Crni put
3.    Potok mahala
4.    Stubo
5.    Bosanskih kraljeva
6.    Riječka
7.    Malezijska
8.    Donji Ritašići
9.    Vuknić
10.  Bašče
11.  Gornji Ritašići
12.  Drama

III  KVART  (od 04.05.-08.05.2020. godine)

Naselja: LIPA - KORIĆ HAN -  HAJDAROVAC - LUKE - PRIBAVA   

Kontejneri se postavljeaju  na  slijedećim  lokacijama:  
    1.  Lipa    
    2.  Drijenča
    3.  Gajevi
    4.  Muslimanska ulica                
    5.  Patriotske lige
    6.  Lipinac             
    7.  Gračaničkih gazija                
    8.  Hajdarovac            
    9.  Zlatnih ljiljana
   10. Pribava                    

IV  KVART  (od 09.05.-13.05.2020. godine)

Naselja: JAVOR – ČIRIŠ – PATKOVAČA – IZA OPĆINE - CENTAR   

Kontejneri se postavljaju  na  sljedećim  lokacijama:  
    1. Bahići    
    2. Bazen  (kod  garaža)                
    3. Javor
    4. 212 Oslobodilačke brigade            
    5. Osmana M. Tucka    (kod čitaonice)                
    6. Muse Ć. Ćatića                
    7. Mustafe Rešidbegovića        
    8. Čiriš
    9. Gornji Čiriš    
    10. 25.Maja
    11. Patkovača
    12. Režići
    13. Mula Mustafe Bašeskije
    14. Kej               

Čista i lijepa moja Gračanica!