Oglas za prijem u radni odnos 3 radnika na određeno vrijeme

Na osnovu ukazane potrebe J.P. Komus d.o.o. Gračanica raspisuje Oglas za prijem u radni odnos tri radnika, na poslovima higijene grada, na određeno vrijeme u trajanju od 60 dana. Oglas je objavljen u dnevnim novinama "Oslobođenje", dana 22.03.2019. godine kao i na službenoj stranici J.P. Komus d.o.o. Gračanica. Teks oglasa možete preuzeti ovdje

Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za reviziju

Na osnovu člana 8. stav 1. tačka d) i člana 26. stav 1. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članova 67. i 69. Statuta JP „Komus“ d.o.o. Gračanica kao i odluke Nadzornog odbora broj: 01/3-103/19 od 21.01.2019. godine, Nadzorni odbor JP „Komus“ d.o.o. Gračanica raspisuje:

                                                                                     JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE JEDNOG ČLANA ODBORA ZA REVIZIJU
                                                                                                             J.P. "KOMUS" D.O.O. GRAČANICA


                                                                                               I
Objavljuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za reviziju JP „Komus“ d.o.o. Gračanica (u daljem tekstu: Preduzeće).

                                                                                              II
Nadzorni odbor Preduzeća će izvršiti izbor kandidata Odbora za reviziju, većinom glasova na osnovu provedenog Javnog konkursa i podnijeti prijedlog za imenovanje Skupštini Preduzeća.
Mandat člana Odbora za reviziju traje do 10.09.2022. godine, odnosno do isteka mandata ostalim članovima Odbora za reviziju, sa mogućnošću ponovnog izbora, u skladu sa zakonom.
Cjelokupan tekst Konkursa možete pogledati na ovdje


                                                                                                                                                                                                         Predsjednik Nadzornog odbora
                                                                                                                                                                                                                   Zumreta Kenjar

J.P. Komus d.o.o. dobitnik priznanja "pouzdanost 2018"

Čast i zadovoljstvo nam je upoznati javnost da je J.P. Komus d.o.o. Gračanica i ove godine dobitnik priznanja bonitetne pouzdanosti. Od 32.292 bh. kompanije, njih 4.511 (14 posto) ispunilo je kriterije bonitetno pouzdanih, a kontinuitet bonitetne pouzdanosti u posljednje tri finansijske godine imalo je 1.720 kompanija među kojima je i J.P. Komus d.o.o. Gračanica. Proglašenje bonitetno pouzdanih kompanija, koje je izvršila vodeća bh. bonitetna agencija LRC BIS,zasnovano je isključivo na rezultatima analize pokazatelja poslovanja koji su uokvireni u međunarodno priznate standarde i kriterije.Pouzdanost u modernom poslovanju ima veliki značaj jer to podrazumijeva profesionalnost, stručnost, kvalitet i visoke ljudske i profesionalne vrijednosti koje prema ocjenama stručnjaka J.P. Komus d.o.o. Gračanica posjeduje.

Dostava računa od sada i elektronskim putem

J.P. Komus d.o.o. Gračanica realizovalo je projekt "e-račun" kojim je omogućena dostava računa putem e-mail adrese svim zainteresovanim korisnicima koji se uspješno registruju nakon podnošenja zahtjeva u prostorijama J.P. Komus d.o.o Gračanica. Obrazac zahtjeva se može preuzeti na blagajni J.P. Komus d.o.o. Gačanica ili ovdje. Smanjenje broja odštampanih računa za odvoz otpada, koji se dostavljaju svakog mjeseca, doprinijeće smanjenju negativnog utjecaja na okoliš u Gračanici. Dodatan doprinos projektu daju svi naši korisnici koji putem elektronskih usluga banaka (internet ili mobilnog bankarstva) plaćaju naše račune, uključujući i korisnike usluga komercijalnih banaka. Korisnicima je uz oktobarski i novembarski račun dostavljeno obavještenje (na poleđini računa) o novoj usluzi za dostavu računa putem elektronske pošte. Na ovaj način J.P. Komus nastavlja sa uvođenjem inovacija u poslovanju koje imaju za cilj smanjenje negativnog uticaja na okoliš, dok našim korisnicima omogućavamo uštedu vremena i jednostavniju brigu o svojim obavezama. I dalje ostajemo lideri u pružanju komunalnih usluga u BiH. Vaš "Komus".

Čista i lijepa moja Gračanica!