„Očistimo Gračanicu od električnog i elektronskog otpada“-ZEOS d.o.o.

Nakon donošenja Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, sa ZEOS-om- prvim operaterom za postupanje sa otpadnom električnom i elektronskom opremom  smo realizovali projekat sakupljanja električnog i elektronskog otpada sa cijele opštine Gračanica. Cilj projekta je posebno bio na upoznavanju građana koja je to vrsta otpada i da je to dijelom opasni otpad koji treba adekvatno zbrinuti. Nakon toga smo zadržali praksu da građani koji imaju tu vrstu otpada mogu pozvati naš dežurni broj gdje se dogovore o terminu kada će se taj otpad besplatno preuzeti od njih.

Čista i lijepa moja Gračanica!