Integralno upravljanje otpadom u općini Gračanica II faza

Selektivno sakupljanje otpada u domaćinstvima MZ Gračanica, Pribava, D Lohinja i D.Orahovica“– Federalno ministarstvo okoliša i turizma

U 2013. Godini smo nabavili polovni kamion za proširenje usluge odvoza smeća na nove MZ i uključili smo još 1000 novih korisnika za selektivno prikupljanje otpada u domaćinstvima.

Pokušat ćemo da na dobrovoljnoj bazi uključimo u selektivno odvajanje otpada većinu domaćinstava, a nakon toga će se primjeniti član 95. Odluke o komunalnom redu i pristupanje selektivnom prikupljanju otpada će biti obavezno za sva domaćinstva.

Podijeli na društvenim mrežama:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on google
Share on pinterest
Share on email

Najnovije novosti:

Direktna prodaja

J.P. Komus d.o.o. Gračanica najavljuje Direktnu prodaju pokretnih stvari koja će se održati dana 20.05.2021. godine sa početkom u 12:00h u prostorijama J.P. Komus d.o.o.

Pročitaj više »

Najnoviji projekti: