Integralno upravljanje otpadom u općini Gračanica II faza

Selektivno sakupljanje otpada u domaćinstvima MZ Gračanica, Pribava, D Lohinja i D.Orahovica“– Federalno ministarstvo okoliša i turizma

U 2013. Godini smo nabavili polovni kamion za proširenje usluge odvoza smeća na nove MZ i uključili smo još 1000 novih korisnika za selektivno prikupljanje otpada u domaćinstvima.

Pokušat ćemo da na dobrovoljnoj bazi uključimo u selektivno odvajanje otpada većinu domaćinstava, a nakon toga će se primjeniti član 95. Odluke o komunalnom redu i pristupanje selektivnom prikupljanju otpada će biti obavezno za sva domaćinstva.

Podijeli na društvenim mrežama:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on google
Share on pinterest
Share on email

Najnovije novosti:

Najnoviji projekti: