RASPORED ODVOZA KRUPNOG OTPADA

J.P. “KOMUS” d.o.o. Gračanica je započelo odvoz krupnog otpada. U skladu sa članom 91. Odluke o vršenju komunalnih djelatnosti, krupnim otpadom  se smatraju čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima poslovnim prostorijama i slično, a koji se po svojoj veličini ili postanku ne smatraju kućnim smećem (kućanski aparati, namještaj, sanitarni uređaji i sl.). Šljaku, šut, građevinski otpad i sl. je zabranjeno odlagati u kontejnere za krupni otpad jer se njihov odvoz  plaća po utvrđenom cjenovniku.

Odvoz krupnog otpada će se vršiti prema sljedećem rasporedu:

I  KVART  ( od  21.03.-28.03.2015. godine )

 Naselja: DRAFNIĆI – PODGAJ – MALTA – PAŠALIĆI – VAROŠ – MEJDANIĆ  

Kontejneri se postavljaju  na  sljedećim  lokacijama : 

 1. Kukuruzovića sokak
 2. Mejdanić
 3. kod As-a
 4. kod vode Babićkuša
 5. Trepanići
 6. Drafnići
 7. Motka
 8. Ulica 111.Gračaničke brigade
 9. Ulica Hermana Gmeinera
 10. Podgaj
 11. Malta
 12. u Pašalićima
 13. Kotoruša

II  KVART  ( od  28.03-04.04.2015. godine )

Naselja: POTOKMAHALA – SELJANUŠA – STUBO – RITAŠIĆI- DRAME- RIJEČKA

Kontejneri se postavljaju  na  sljedećim  lokacijama: 

 1. Seljanuša,
 2. Crni put
 3. Potok mahala
 4. Stubo
 5. Bosanskih kraljeva
 6. Riječka
 7. Malezijska
 8. Donji Ritašići
 9. Vuknić
 10.  Bašče
 11. Gornji Ritašići
 12. Drame

III  KVART  ( od 04.04.-11.04.2015. godine ) 

Naselja: JAVOR – ČIRIŠ – PATKOVAČA – IZA OPĆINE – CENTAR  

Kontejneri se postavljaju  na  sljedećim  lokacijama: 

            1. Bahići        

            2. Bazen  ( kod  garaža)                                           

            3. Javor

            4. 212 Oslobodilačke brigade                                  

            5. Osmana M. Tucka  (kod čitaonice)                                              

            6. Muse Ć. Ćatića                                         

            7. Mustafe Rešidbegovića                

            8. Čiriš

            9. Gornji Čiriš

          10. 25.Maja

          11. Patkovača

          12. Režići

          13. Mula Mustafe Bašeskije

          14. Kej                                    

IV  KVART  ( od 11.04.-18.04.2015. godine )

Naselja: LIPA – KORIĆ HAN –  HAJDAROVAC – LUKE – PRIBAVA  

Kontejneri se postavljeaju  na  sljedećim  lokacijama: 

            1. Lipa 2 komada

            2. Drijenča

            3. Gajevi

            4. Muslimanska ulica                                    

            5. Patriotske lige 2 komada

            6. Lipinac                              

            7. Gračaničkih gazija                                    

            8. Hajdarovac 2 komada                              

            9. Zlatnih ljiljana

            10.Pribava 4 komada 

Podijeli na društvenim mrežama:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on google
Share on pinterest
Share on email

Najnovije novosti:

Bajramska čestitka

U povodu nastupajućeg Ramazanskog Bajrama, svim muslimanima u Gradu Gračanici, Bosni i Hercegovini i našoj dijaspori  upućujemo najiskrenije čestitke. Želimo da nastupajuće mubarek dane Bajrama

Pročitaj više »

Najnoviji projekti: