Tradicionalni gračanički vašer 2015. godine

Tradicionalni gračanički vašer bit će organizovan 8.,9. i 10. novembra 2015 godine. Kao i svake godine vašer će biti organizovan na lokacijama Centar i Zelena pijaca. Pored toga, u nedjelju, 8. novembra bit će organizovan vašer-stočna pijaca na lokaciji „SAJMIŠTE“ pored puta Gračanica-Sočkovac u MZ Gračanica. U dane održavanja vašera neke ulice će biti zatvorene za odvijanje saobraćaja, osim za vozila vatrogasne službe, vozila hitne pomoći, vozila policije i vozila JP Komus d.o.o. Gračanica.
Odlukom Općinskog načelnika organizacija vašera povjerena je JP KOMUS d.o.o. Gračanica i d.o.o. RVI Gračanica, formirane su  Komisija za praćenje aktivnosti kod organizacije tradicionalnog gračaničkog vašera i Komisija za kontrolu rada po izdatim odobrenjima u dane vašera, koji će u saradnji sa PS Gračanica koordinirano provoditi aktivnosti na realizaciji Programa organizacije vašera, praćenju i kontroli.
Organizatori su prema utvrđenom programu učesnicima vašera pružili sva potrebna obavještenja, uputstva i upozorenja. Takođe, sve potrebne informacije u vezi sa organizacijom vašera građanima su ponuđene putem medija.
Vašer će se organizovati na:
– lokaciji Centar – u ulicama: Alije Izetbegovića, Ahmet paše Budimlije (ranije bila Sultan Mehmeda II Fatiha), na dijelu ulice 22. Divizije (od zgrade petospratnice do zgrade „Tehnozada” koja će biti poprečno zatvorena na raskrsnici) i po potrebi u ulici Kej Fridriha Foglara, te na pijaci.
– lokaciji Sajmište pored puta Gračanica-Sočkovac u MZ Gračanica gdje će biti organizovana vašer-stočna pijaca.
Saobraćajni tok i parkiranje – 7., 8., 9. i 10. novembra kada se organizuje vašer  neke ulice će biti zatvorene za odvijanje saobraćaja, osim za vozila vatrogasne službe, vozila hitne pomoći, vozila policije i vozila JP Komus, kako slijedi:
– od 7. novembra, dan uoči vašera do 10. novembra do 24,00 sata će biti zatvorena ulica Ahmet paše Budimlije (ranije bila Sultan Mehmeda II Fatiha) od kružnog toka cijelom dužinom do raskrsnice Potok mahala te će biti zabrana skretanja lijevo iz pravca ulice Kej Fridriha Foglara a kretanje vozila će biti usmjereno na most Skver i izlaz na Regionalni put.
Saobraćajni tok oko kružnog toka se u dane vašera zatvara kao kretanje vozila ka ulici Bosanskih kraljeva i dijela mosta za izlaz i skratanje sa regionalnog puta, zbog izbjegavanja gužve i omogućavanje kretanja velikog broja pješaka, stim da se omogući kretanje vozila ulaz-izlaz za pristup parcelama Vodovoda i Saš komerca.
– od dana 7. do 10. novembra će se zatvoriti ulaz na most Skver iz oba pravca skretanja sa regionalnog puta na most Skver prema kružnom toku.
– od dana 7. do 10.novembra će se zatvoriti dio kružnog toka i kretanje saobraćaja iz ulice Bosanskih kraljeva usmjeriti na ulicu Muhameda Seida Mašića koja će u dane vašera biti jednosmjerna sa zabranom parkiranja, kao i dio ulice Stubo koji će biti jednosmjerna sa zabranom parkiranja, a sve do spoja sa raskrsnicom Potok mahala iz koja će biti zabranjeno skretanje u ulicu Stubo.
– dalje se saobraćaj odvija od raskrsnice sa ulicom Potok Mahala i ulicom 22. Divizije sve do spoja sa ulicom Hazima Vikala, te se preko iste saobraćaj usmjerava na ulicu Hadži-Kadijinu i ulicu 111. Gračaničke brigade prema raskrsnici kod Bosanskog kulturnog centra odakle se regulisanje saobraćaja odvija uobičajeno.
– Snadbijevanje zone vašerišta odnosno ulice Alije Izetbegovića vršit će se iz ulice 22. Divizije i ulice Kej Fridriha Foglara.
Strogo je zabranjeno postavljanje štandova, zatim zaustavljanje i parkiranje vozila u prolaz pored „medrese“, „centralnog parka“ i prolaz pored zgrade „Ozrenka-džamije“ zato što će se ti prolazi koristiti kao požarni putevi (dozvoljen prolaz samo vozilima vatrogasne službe, vozila hitne pomoći, vozila policije i vozila JP Komus), zatim pješački prolaz pored robne kuće i džamije, kao i pored puta Gračanica-Sočkovac gdje će se na lokaciji Sajmište organizovati vašer-stočna pijaca.
Za parkiranje vozila u dane održavanja tradicionalnog gračaničkog vašera 2015. god. je naknada za parkiranje u iznosu od 2,00 KM/parking mjestu, na registrovanim parkinzima, osim parking prostora kod sportske dvorane „Bazen“ gdje je naknada za parkiranje u iznosu od 1,00 KM/parking mjesto za automobile, naknada za parkiranje u iznosu od 3,00 KM/parking mjesto za kombi vozila i naknada za parkiranje u iznosu od 5,00 KM/parking mjesto za autobuse.
Za parkiranje vozila će se  koristit sljedeći prostori:
– Parking ispred nedovršenog objekta SPKC ” Bazen” ”- svaki dan,
– Parking prostor  “preko puta crkve” – svaki dan,
– Parking prostor u ul. Riječka od objekta “Kifla” do kuće Osmanbegović uz rijeku, uz istovremeno obezbjeđivanje odvijanja saobraćaja u jednom smjeru a prema kući Osmanbegović,
– Parking prostor u ul. Riječka od mosta do Vatrogasnog doma uz rijeku, s tim da se omogući kretanje vatrogasnih vozila i pristup objektima i parcelama na ovom potezu,
– Parking prostor u dijelu ul. 22 Divizije, (postojeći parking) do zgrade Tehnozada,
– Parking prostor u ul. “Bosanskih kraljeva” obilježen parking,
– Parking prostor u ul. “Malezijska” sa lijeve strane (od kovačnice do spoja sa ul. Ritašići) uz obezbjeđivanje jednosmjernog odvijanja saobraćaja,
– Parking prostor u ul. “111.gračaničke brigade“ (proširenje kod rukometnog igrališta)
– Parking prostor u ul. „Kej Fridriha Foglara“ ukoliko ista ne bude zatvorena
– Parking prostor u ul.“Patriotske lige” na dijelu ispred stadiona “Bratstvo”,
– Parkiranje za dane vašera-stočne pijace na lokaciji „Sajmište“ će biti označen u krugu gdje se održava i vašer.

Podijeli na društvenim mrežama:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on google
Share on pinterest
Share on email

Najnovije novosti:

Bajramska čestitka

U povodu nastupajućeg Ramazanskog Bajrama, svim muslimanima u Gradu Gračanici, Bosni i Hercegovini i našoj dijaspori  upućujemo najiskrenije čestitke. Želimo da nastupajuće mubarek dane Bajrama

Pročitaj više »

Najnoviji projekti: