Obavještenje o odvozu krupnog otpada iz mjesne zajednice Babići

Odvoz krupnog otpada iz mjesne zajedice Babići planiran je za 25.09.2023. godine. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred svog stambenog objekta, pored puta gdje prolazi vozilo za odvoz otpada. Otpad mora biti iznesen do 8h planiranog dana za odvoz. U krupni otpada se ne odlaže: šljaka, građevinski otpad, opasni otpad i  animalni otpad.