Djelatnosti

Djelatnosti preduzeća su:

  • 38.11. Sakupljanje neopasnog otpada – osnovna djelatnost
  • 38.21. Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
  • 39.00. Djelatnost sanacije okoliša te ostale usluge upravljanja otpadom
  • 43.12. Pripremni radovi na gradilištu
  • 68.20. Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup
  • 81.29. Ostale djelatnosti čišćenja
  • 81.30. Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina
  • 93.21. Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
  • i druge djelatnosti po Rješenju o registraciji.