Lokacija reciklažnih ostrva

KONTEJNERI 1100 litara – ZVONA

LOKACIJA

ŽUTO-PET

PLAVO-PAPIR

ZELENO-STAKLO

UKUPNO

Hajdarovac- skretanje za Bingo (kod Ingrata)

1

1

1

3

Riječka-kod naselja Kifle

1

1

1

3

Mejdanić-kod Asa

1

1

1

3

Drafnići-kod džamije

1

1

1

3

Patriotske lige – kod stadiona

1

1

1

3

Korić Han- kod zgrade Vega

1

1

1

3

Bosanskih kraljeva-kod kovačnice

1

1

1

3

1

1

UKUPNO

8

7

7

22

KANTE 240 litara

LOKACIJA

PLAVA

ŽUTA

ZELENA

CRNA

UKUPNO

Kod II OŠ

1

1

2

Kod naselja JUG

2

2

4

U naselju LUKE

3

3

3

3

12

U naselju BAZEN

1

2

1

4

Kod naselja HADŽISTEVIĆI

1

1

1

1

4

U naselju MALTA

2

3

1

6

U naselju iza općine

1

2

1

4

Kod zgrada na Ritašićima

1

1

1

1

4

UKUPNO

12

15

7

6

40