Pitanja korisnika

Čišćenje ulica u se vrši po Programu zimske službe koji je utvrdio prioritete i rok do kada sve ulice moraju biti prohodne poslije sniježnih padavina. Nemoguće je do svih doći u isto vrijeme.

Odvoz građevinskog otpada se posebno plaća jer je to vanredna usluga. Odvoz te vrste otpada se može dogovoriti na tel: 706-680.

Radnici su obavezni utovariti samo komunalni otpad i to u količini 1 kanta ili vreća do 120 litara po jednom domaćinstvu.

To je kruti neopasni otpad koji nastaje u domaćinstvu ili u privrednim subjektima ali koji je po svojim karakteristikama sličan otpadu iz domaćinstva.

Posude nabavljaju vlasnici ili korisnici stambenih ili poslovnih prostora.