Plaćanje komunalnih usluga

  1. Na blagajni  preduzeća  u ulici Muhameda Seida Mašića bb.,Gračanica:
  • Svakim  radnim  danom – od  07-15,30h časova
  1. Na račun kod NLB d.d.      broj:  132 180 03097458 97 
  2. Na račun kod Intesa          broj:  154 360 200 53431 13
  3. Na račun kod ASA banke  broj:  134 666 100 687 5215