Plaćanje komunalnih usluga

  1.        Na blagajni  preduzeća  u ulici Mehmeda  Ahmedbegovića  broj 9.,Gračanica:
  • Svakim  radnim  danom – od  07-15 časova
  • Prva radna  subota  u mjesecu – od 07-12,30 časova

 

  1.        Na račun kod NLB d.d.  broj:  132 180 03097458 97 
  2.        Na račun kod ISP          broj:  1543602005343113