Raspored odvoza ambalažnog otpada

PRVI  PONEDJELJAK  U  MJESECU:

 • CENTAR
 • RIJEČKA
 • BOSANSKIH  KRALJEVA
 • STUBO
 • POTOK  MAHALA
 • SOLJANUŠA
 • MEJDAN
 • DRAFNIĆI
 • ARMIJE  RBIH
 • 111. GRAČANIČKE  BRIGADE
 • VAROŠ
 • BIJELA  POLJA
 • PODGAJ
 • BRČANSKA  MALTA
 • MALTA
 • SOKOGRADSKA CESTA
 • PAŠALIĆI

 

PRVI  UTORAK  U  MJESECU:

 • JAVOR
 • BAZEN
 • BAHIĆI
 • 212. OSLOBODILAČKE BRIGADE
 • OSMANA M. TUCKA
 • BRAĆE  FAZLIĆA
 • SARAJEVSKA
 • ŠEMSEKADIĆA
 • ČIRIŠ
 • LIPA
 • MEHMEDA  AHMEDBEGOVIĆA
 • PATRIOTSKE  LIGE
 • DONJA  MAHALA
 • KORIĆA  HAN

 

PRVA  SRIJEDA  U  MJESECU:

 • GRAČANIČKIH  GAZIJA
 • GRABOVAC
 • ZLATNIH  LJILJANA
 • LUKE
 • HAJDAROVAC
 • RITAŠIĆI
 • INDUSTRIJASKA  ZONA – POLJE
 • BRANILACA  GRADA
 • PRIBAVA

 

NAPOMENA:

ODVOZ  ŽUTIH I  PLAVIH  VREĆA  SE VRŠI  ISTOVREMENO.
VREĆE  JE NA DAN ODVOZA POTREBNO IZNIJETI  KAKO BI SE UTOVAR  BRŽE ODVIJAO.