Raspored odvoza komunalnog otpada

Raspored odvoza komunalnog otpada - traktor

Ulice i sokaci iz kojih odvoz nije moguće vršiti sa kamionom

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

 • Dudić
 • Ibrahim-bega Pašića
 • Drijenča
 • Gajevi
 • Bulakov sokak
 • Gornji Javor
 • Braće Fazlića
 • Bahići
 • Ališevići
 • Kulina bana
 • Vedada Đonlića
 • Klobodanovića
 • Nova naselja na Bazenu
 • Trepanići-sokaci
 • Kamenita voda
 • Mustajbašići
 • Bijela polja
 • Pašalići
 • S.Elezara-Klanac
 • Soljanuša
 • S.Polje –sokak
 • Tuleg
 • Mejdan
 • Šehitluci
 • M.S.Mašića
 • Kovačka
 • Stubljanska strana

Raspored odvoza komunalnog otpada – kamion

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

 • Centar
 • Industrijska zona I dio
 • Pribava
 • Sarajevska
 • 212.Osl. brigade
 • O.M.Tucka
 • Braće Fazlića
 • Bazen
 • Javor
 • Čiriš
 • Stjepan Polje

 • Centar
 • Mejdan
 • Šemsekadića
 • Riječka
 • Industrijska zona II dio
 • Branilaca grada
 • Lipa
 • Mehmeda Ahmedbegovića
 • Patriotske lige
 • Donja mahala

 • Centar
 • Drafnići do harema
 • Armije RBiH
 • M.M.Bašeskije
 • 111. Gračaničke brigade
 • Ritašići
 • Korića han
 • Gračaničkih gazija
 • Hajdarovac
 • Škahovica
 • Babići

 • Centar
 • Bosanskih kraljeva
 • Stubo
 • Potok mahala
 • Soljanuša
 • Drafnići od harema do Motke
 • Soko
 • Varoš
 • Bijela Polja
 • Brčanska malta
 • Malta
 • Podgaj
 • Sokogradska cesta
 • Pašalići
 • Z.Ljiljana-Luke
 • Malešići
 • Piskavica

 • Centar
 • Miričina
 • D. Lohinja
 • D. Orahovica
 • G.lohinja