Raspored odvoza komunalnog otpada

Raspored odvoza komunalnog otpada - traktor

 

Ulice i sokaci iz  kojih  odvoz  nije moguće  vršiti  sa kamionom

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

·         Dudić

·         Ibrahim-bega Pašića

·         Drijenča

·         Gajevi

·         Bulakov sokak

·         Gornji Javor

·         Braće Fazlića

·         Bahići

·         Ališevići

·         Kulina bana

·         Vedada Đonlića

·         Klobodanovića

·         Nova naselja na Bazenu

·         Trepanići-sokaci

·         Kamenita voda

·         Mustajbašići

·         Bijela polja

·         Pašalići

·         S.Elezara-Klanac

·         Soljanuša

·         S.Polje –sokak

·         Tuleg

·         Mejdan

·         Šehitluci

·         M.S.Mašića

·         Kovačka

·         Stubljanska strana

 

Raspored odvoza komunalnog otpada – kamion

 

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Centar

Pribava – od kovačnice do Donje Lohinje

Žitokombinat

Bazen

Javor

Pilana

Lendici

Dedinje

Čiriš

Luke-hajfiseri

Stjepan polje

Škahovica

Stjepan polje – dio ( Polje do kružnog)

Centar

Alijin sokak

Mejdanić

Žitokombinat

Šumarija

Riječka

Industrijska zona I i II dio

Zlatno polje

Pribava-od kovačnice do Hajdarovca

Lipa

Obdanište

Drijenča

Šumarija

do II Oš

Doborovci

P.Brdo

Trnovci

Džakule

Buk

Centar

Mahmutovac

Drafnići do harema

Trepanići

Ritašići

Pored rukom. igrališta do Paba

Sud

Iza opštine

Korića Han

Hajdarovac

Babići

Centar

Stubo

Potok mahala

Soko

Luke

Varoš

Malta

Podgaj

Dječije selo

Pašalići

Malešići

Piskavica

Vranovici

Drafnići od harema do motke

Miričina

D.Orahovica,

dio

Rašljeva

D.Orahovica,dio

Centar

D.Lohinja

G.Lohinja