Vizija

Biti usmjeren na kontinuirano pružanje izvrsne komunalne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko – tehnoloških i ljudskih resursa, zasnovano na principima zaštite okoliša i osiguranja trajne edukacije svih zaposlenih. Naše buduće djelovanje mora počivati na povećanju zadovoljstva svih korisnika naših usluga, unapređivanjem postupanja s komunalnim i neopasnim otpadom, izgradnjom infrastrukture za odvajanje i postupanje sa ambalažnim otpadom, kontinuiranim unapređivanjem održavanja, uređenja i cišćenja javnih i zelenih površina, parkova, ulica, naselja, pijace i grobalja, podizanjem nivoa ukupne uređenosti svih zelenih gradskih površina, gradnjom i opremanjem novih, poštujući pri tome načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti a s temeljnim ciljem da prostor u kojemu djelujemo, u segmentu komunalnih djelatnosti, učinimo ugodnijim i poželjnijim za život svih naših korisnika usluga.