Integralno upravljanje otpadom u općini Gračanica II faza

Selektivno sakupljanje otpada u domaćinstvima MZ Gračanica, Pribava, D Lohinja i D.Orahovica“– Federalno ministarstvo okoliša i turizma U 2013. Godini smo nabavili polovni kamion za proširenje usluge odvoza smeća na nove MZ i uključili smo još 1000 novih korisnika za selektivno prikupljanje otpada u domaćinstvima. Pokušat ćemo da na dobrovoljnoj bazi uključimo u selektivno odvajanje […]