Javna aukcija

J.P. Komus d.o.o. Gračanica, najavljuje: JAVNU AUKCIJU Koja će se održati dana 06.04.2021. godine sa početkom u 1200 sati u prostorijama J.P. Komus d.o.o. Gračanica, u ulici Muhameda Seida Mašića b.b., Gračanica, I sprat Predmet prodaje su pokretne stvari navedene u javnom oglasu koji možete pogledati na slijedećem linku https://komus.ba/konkursi/.