Raspored odvoza šljake

RASPORED ODVOZA ŠLJAKE

(od 15.10. do 15.04.)

DAN

ULICE

Ponedjeljak

Stubo, Dudić, Japaga, Ibrahim beg Pašalića, Muslimanski Brigada, Sokak Nedže Gope, Drijenča, Gajevi, Šehidski sokak, Drijenča prema Kujsi, Bulakov sokak, Braće Fazlića i Lendići dio , Gornji Javor, Bahići, Nurkića sokak, Mejdan.

Utorak

Potok mahala, Adema Alica, Sarajevska, Bazen, Javor, Osmana Mehića Tucka, Muse Ćazima Ćatića, Vedada Đonlića, Mustafe Rešidbegovića, Gornji Čiriš, Patkovača, Malkića Sokak, 25 maja, Mejdan Džedin sokak (obdanište), Mehmeda Ahmedbegovića, Obućarska, Muslimanska.

Srijeda

Crni put, Crni put(sokaci), Hurije, Seljanuša, Muhameda Mašića, Kovačka, Stubljanska strana, Bosanskih kraljeva, Riječka, Mehmeda Spahe, Šehidska, Hajrudina Džebe Bajbage, Grabovac, Stjepan Polje(Bare), Patriotska liga, Branka Vaića(dvorana), Taksima Šuše, Viteška, Lipa , sokaci( Vakufska, Mula Dedina, Braće Suman, Tuleg).

Četvrtak

Mejdanić, A.Šiljića, Hazima Vikala, Hadžikadijina, 111. Gračaničke brigade, Trepanići,( sokaci) Trepanići , Bosanska, Hadžistevići, Varoš potok, , Podgaj, Podrinjska, Varoš, Kotoruša, Lukavički sokak, Brčanska Malta, lepar, Pašalići, Mula Mustafe Bašeskije, Ritašići.

Petak

Živkov sokak, Ališevići(ispod osmjeha sokak desno), Trepanići sokak desno, Bosanska, Alije Đerzeleza(Drafnići), Gojsalići, Kamenita voda, Mustajbašići, Halilovići, dio Varoš sokaci, Hajdarovac, Pribava, Klanac, Drama.