Obavještenje o odvozu krupnog otpada iz mjesne zajednice Malešići

Odvoz krupnog otpada iz mjesne zajedice Malešići planiran je u srijedu,  27.09.2023. godine. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred svog stambenog objekta, pored puta gdje prolazi vozilo za odvoz otpada. Otpad mora biti iznesen do 8h planiranog dana za odvoz. U krupni otpada se ne odlaže: šljaka, građevinski otpad, opasni otpad i  animalni […]

Obavještenje o odvozu krupnog otpada iz mjesne zajednice Lendići

Odvoz krupnog otpada iz mjesne zajedice Lendići planiran je za 26.09.2023. godine. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred svog stambenog objekta, pored puta gdje prolazi vozilo za odvoz otpada. Otpad mora biti iznešen do 8h planiranog dana za odvoz. U krupni otpada se ne odlaže: šljaka, građevinski otpad, opasni otpad i  animalni otpad.

Obavještenje o odvozu krupnog otpada iz mjesne zajednice Babići

Odvoz krupnog otpada iz mjesne zajedice Babići planiran je za 25.09.2023. godine. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred svog stambenog objekta, pored puta gdje prolazi vozilo za odvoz otpada. Otpad mora biti iznesen do 8h planiranog dana za odvoz. U krupni otpada se ne odlaže: šljaka, građevinski otpad, opasni otpad i  animalni otpad.

Obavještenje o odvozu krupnog otpada iz mjesne zajednice Soko

Odvoz krupnog otpada iz mjesne zajednice Soko planiran je dana, 20.09.2023. godine. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred svog stambenog objekta pored puta gdje prolazi vozilo za odvoz otpada. Otpad mora biti iznesen do 8:00h planiranog dana za odvoz. U krupni otpad se ne odlaže: šljaka, građevinski otpad, opasni otpad i animalni otpad.

Obavještenje

J.P. Komus d.o.o. Gračanica obavještava cijenjene korisnike da se usluge odvoza i deponovanja otpada neće vršiti 28.07. i 29.07.2023. godine zbog obilježavanja vjerskog praznika – Kurban bajrama. U cilju osiguranja ispravnog postupanja sa animalnim otpadom obavještavamo korisnike da će na ulazu u deponiju Grabovac biti postavljen kontejner za odlaganje animalnog otpada. Bajram Šerif Mubarek Olsun!

Obavještenje o sazivanju VIII redovne Skupštine J.P. Komus d.o.o. Gračanica

Obavještavaju se vlasnici udjela u J.P. Komus d.o.o. Gračanica da će se VIII redovna Skupština J.P. Komus d.o.o. Gračanica održati dana, 03.05.2023. godine u prostorijama uprave Društva na adresi Muhameda Seida Mašića b.b., Gračanica, sa početkom u 9:00h. Na sjednici Skupštine će se razmatrati godišnji izvještaji o radu organa upravljanja kao i druga pitanja značajna […]

Obavještenje o sazivanju VII Skupštine J.P. Komus d.o.o. Gračanica

Obavještavaju se vlasnici udjela u J.P. Komus d.o.o. Gračanica da će se VII Skupština Društva održati dana 03.11.2022. godine, sa početkom u 9:00h u prostorijama uprave Društva, na adresi Muhameda Seida Mašića b.b. (Zelena pijaca), Gračanica. Obavještenje o sazivanju VII Skupštine J.P. Komus d.o.o. Gračanica kao i prijavu za rad i odlučivanje na VII Skupštini […]