Objavljen Javni poziv za prodaju sekundarnih sirovina

J.P. Komus d.o.o. Gračanica je objavilo Javni poziv za prodaju sekundarnih sirovina (PET, papir, karton, najlon….) te pozivamo sva zainteresirana pravna i fizička lica da preuzmu javni poziv te dostave svoje ponude. Navedeni javni poziv se nalazi ovdje.

Nova web stranica JP Komus d.o.o. Gračanica

Poštovani korisnici usluga, dobro došli na novu web stranicu JP Komus d.o.o. Gračanica. U narednom periodu svakodnevno ćemo Vas obavještavati o novostima u našem radu, aktuelnim projektima kao i servisne informacije o uslugama odvoza i deponovanja otpada.

PROBNI ODVOZ OTPADA U MZ STJEPAN POLJE

U skladu sa Poslovnim planom za 2014 godinu sproveli smo aktivnosti na potpisivanju ugovora sa domaćinstvima i privrednim subjektima u MZ Stjepan polje. Iako broj potpisanih ugovora nije zadovoljavajući izvršen je probni odvoz dana 28.04. 2014. godine.

Elementarne nepogode maj 2014

Angažovanje mehanizacije i zaposlenika JP Komus doo u periodu elementarne nepogode koja je zadesila područije općine Gračanica.

Lokacije reciklažnih ostrva-zvona

Ambalažni otpad naši korisnici mogu odložiti u kontejnere tz. zvona na slijedećim lokacijama: 1. Hajdarovac –  skretanje za Bingo ( kod Ingrata ) 2. Riječka ulica – kod naselja Kifla 3. Mejdanić – kod Asa 4. Drafnići – kod džamije 5. Ulica Patriotske lige – kod stadiona 6. Korić Han – kod zgrade Vega 7. […]

Potpisan Ugovor o finansiranju projekta “Sanacija i uklanjanje divljih deponija”

Jučer je u Tuzli u prostorjama Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice potipsan Ugovor o finansiranju projekta „Sanacija i  uklanjanje  divljih deponija  na području općine Gračanica“ u iznosu od 15.784,00 KM, dok će J.P. Komus d.o.o. Gračanica sufinansirati projekat u iznosu od 20 %. Ceremoniji potpisivanja Ugovora prisustvovali su ministar prostornog uređenja i zaštite okolice […]

PRANJE GRADA

U okviru obavljanja redovnog čišćenja grada nakon završene zimske službe u periodu od 10. do 21.aprila izvršeno je pranje grada. Zajedno sa radnicima J.P. Komus d.o.o. pranje su vršili i pripradnici Teritorijalne vatrogasne jedinice Gračanica.Ukupno je potrošeno 150 cisterni.

Tradicionalni Gračanički vašer 2014. godine

J.P. “Komus” d.o.o. Gračanica je i ove godine organizator tradicionalnog gračaničkog vašera. Vašer se održava 08., 09. i 10. novembra 2014. godine. Lokcija održavanja vašera je kao i predhodnih godina: – za prodaju robe: ulica alije Izetbegovića i A. Paše Budimlije ( od Skvera do BKC-a ); – za zabavne radnje: plato zelene pijace; – […]

RASPORED ODVOZA KRUPNOG OTPADA

J.P. “KOMUS” d.o.o. Gračanica je započelo odvoz krupnog otpada. U skladu sa članom 91. Odluke o vršenju komunalnih djelatnosti, krupnim otpadom  se smatraju čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima poslovnim prostorijama i slično, a koji se po svojoj veličini ili postanku ne smatraju kućnim smećem (kućanski aparati, namještaj, sanitarni uređaji i sl.). Šljaku, šut, građevinski otpad i […]