Direktna prodaja

J.P. Komus d.o.o. Gračanica najavljuje Direktnu prodaju pokretnih stvari koja će se održati dana 20.05.2021. godine sa početkom u 12:00h u prostorijama J.P. Komus d.o.o. Gračanica, u ulici Muhameda Seida Mašića b.b., Gračanica, I sprat. Predmet prodaje su pokretne stvari navedene u Objavi o direktnoj prodaji kao i način i uslovi prodaje koje možete pogledati […]

Obavještenje o sazivanju IV redovne Skupštine J.P. Komus d.o.o. Gračanica

Obavještavaju se vlasnici udjela J.P. Komus d.o.o. Gračanica da će se IV redovna Skupština Društva održati dana, 19.05.2021. godine sa početkom u 9:00 sati, u prostorijama uprave Društva. Poštujući odredbe nadležnog kriznog štaba, svi prisutni su obavezni nositi zaštitnu masku te dužni su biti na distanci u razmaku od najmanje 1,5 metara. Cjelokupan tekst Obavještenja […]

ODVOZ KRUPNOG OTPADA

Kao i u prethodnim godinama, april mjesec koristimo za uređenje naših kuća, stanova, avlija, poslovnih prostora. Kako bismo Vam pomogli da naš grad izgleda ljepše i uređenije, organizovali smo odvoz krupnog otpada iz MZ Gračanica i MZ Pribava, u periodu od 01.04.-29.04.2021.godine. U maju odvoz krupnog otpada nastavljamo u svim ostalim MZ, o čemu će […]

Javna aukcija

J.P. Komus d.o.o. Gračanica, najavljuje: JAVNU AUKCIJU Koja će se održati dana 06.04.2021. godine sa početkom u 1200 sati u prostorijama J.P. Komus d.o.o. Gračanica, u ulici Muhameda Seida Mašića b.b., Gračanica, I sprat Predmet prodaje su pokretne stvari navedene u javnom oglasu koji možete pogledati na slijedećem linku https://komus.ba/konkursi/.

Objavljen Javni poziv za prodaju sekundarnih sirovina

J.P. Komus d.o.o. Gračanica je objavilo Javni poziv za prodaju sekundarnih sirovina (PET, papir, karton, najlon….) te pozivamo sva zainteresirana pravna i fizička lica da preuzmu javni poziv te dostave svoje ponude. Navedeni javni poziv se nalazi ovdje.

Nova web stranica JP Komus d.o.o. Gračanica

Poštovani korisnici usluga, dobro došli na novu web stranicu JP Komus d.o.o. Gračanica. U narednom periodu svakodnevno ćemo Vas obavještavati o novostima u našem radu, aktuelnim projektima kao i servisne informacije o uslugama odvoza i deponovanja otpada.

PROBNI ODVOZ OTPADA U MZ STJEPAN POLJE

U skladu sa Poslovnim planom za 2014 godinu sproveli smo aktivnosti na potpisivanju ugovora sa domaćinstvima i privrednim subjektima u MZ Stjepan polje. Iako broj potpisanih ugovora nije zadovoljavajući izvršen je probni odvoz dana 28.04. 2014. godine.

Elementarne nepogode maj 2014

Angažovanje mehanizacije i zaposlenika JP Komus doo u periodu elementarne nepogode koja je zadesila područije općine Gračanica.

Lokacije reciklažnih ostrva-zvona

Ambalažni otpad naši korisnici mogu odložiti u kontejnere tz. zvona na slijedećim lokacijama: 1. Hajdarovac –  skretanje za Bingo ( kod Ingrata ) 2. Riječka ulica – kod naselja Kifla 3. Mejdanić – kod Asa 4. Drafnići – kod džamije 5. Ulica Patriotske lige – kod stadiona 6. Korić Han – kod zgrade Vega 7. […]

Potpisan Ugovor o finansiranju projekta “Sanacija i uklanjanje divljih deponija”

Jučer je u Tuzli u prostorjama Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice potipsan Ugovor o finansiranju projekta „Sanacija i  uklanjanje  divljih deponija  na području općine Gračanica“ u iznosu od 15.784,00 KM, dok će J.P. Komus d.o.o. Gračanica sufinansirati projekat u iznosu od 20 %. Ceremoniji potpisivanja Ugovora prisustvovali su ministar prostornog uređenja i zaštite okolice […]