„Očistimo Gračanicu od električnog i elektronskog otpada“-ZEOS d.o.o.

Nakon donošenja Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, sa ZEOS-om- prvim operaterom za postupanje sa otpadnom električnom i elektronskom opremom  smo realizovali projekat sakupljanja električnog i elektronskog otpada sa cijele opštine Gračanica. Cilj projekta je posebno bio na upoznavanju građana koja je to vrsta otpada i da je to dijelom opasni otpad […]

KOMUS učestvuje u projektu prikupljanja ambalažnog otpada u Gračanici

Danas je u Gračanici u kabinetu načelnika Gračanice održana ceremonija potpisivanja ugovora između Ekopak-a, općine Gračanica i javnog komunalnog preduzeća „Komus“ iz Gračanice o zajedničkom finansiranju projekta „Odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u općini Gračanica“. Ugovor su potpisali Amela Hrbat, direktorica Ekopak-a, Nusret Helić, načelnik općine Gračanica i Zakira Đogić, direktorica JKP […]

Integralno upravljanje otpadom u općini Gračanica II faza

Selektivno sakupljanje otpada u domaćinstvima MZ Gračanica, Pribava, D Lohinja i D.Orahovica“– Federalno ministarstvo okoliša i turizma U 2013. Godini smo nabavili polovni kamion za proširenje usluge odvoza smeća na nove MZ i uključili smo još 1000 novih korisnika za selektivno prikupljanje otpada u domaćinstvima. Pokušat ćemo da na dobrovoljnoj bazi uključimo u selektivno odvajanje […]