KOMUS učestvuje u projektu prikupljanja ambalažnog otpada u Gračanici

Danas je u Gračanici u kabinetu načelnika Gračanice održana ceremonija potpisivanja ugovora između Ekopak-a, općine Gračanica i javnog komunalnog preduzeća „Komus“ iz Gračanice o zajedničkom finansiranju projekta „Odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u općini Gračanica“.

Ugovor su potpisali Amela Hrbat, direktorica Ekopak-a, Nusret Helić, načelnik općine Gračanica i Zakira Đogić, direktorica JKP „Komus“ iz Gračanice.

Projekat „Odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada“ zaživio je prije nekoliko mjeseci u općini Bihać. Uključivanje općine Gračanica i JP Komus u sistem upravljanja ambalažnim otpadom preko Ekopaka, ovlaštenog operatera sistema, ide u prilog činjenici da se u FBiH uspostavljaju temelji odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada, te da novi način postupanja sa ambalažnim otpadom u budućnosti treba da zaživi u cijeloj FBiH.

„Gračanica je općina koja je već krenula u proces odvojenog prikupljanja i reciklaže nekih vrsta ambalažnih materijala. Današnjim potpisivanjem ugovora stiču se uslovi da se prikupljaju i predaju na reciklažu i oni ambalažni materijali koji se do sada nisu prikupljali i koji su u značajnim količinama opterećivali općinsku deponiju, tj. staklo i višeslojni materijal/tetrapak. Ekopak, ovlašteni operater sistema, će trajno ostati u Gračanici, a u suradnji sa Općinom i „Komusom“ radit ćemo na unaprjeđenju i širenju projekata“, izjavila je Amela Hrbat, direktorica Ekopak-a.

Općina Gračanica je zvanično druga općina u FBiH u kojoj se počinje sa implementiranjem Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, tj. uspostavom novog načina postupanja sa ambalažnim otpadom po modelu razvijenih europskih zemalja.

Načelnik Helić je ovom prilikom kazao: „Ovo je svojevrstan nastavak projekta selektivnog odlaganja otpada iz domaćinstava, kojeg je „Komus“ pokrenuo prije nekoliko godina i u koji je do sada uključeno oko 1.000 domaćinstava. Očekujemo brojne pozitivne efekte, od kojih posebno ističem smanjenje broja divljih deponija, smanjenje količine otpada na gradskoj deponiji i podizanje svijesti građana o važnosti postojanja uređenog sistema prikupljanja, odvajanja i recikliranja ambalažnog otpada. Posebnu važnost dajem ekonomskom aspektu cjelokupnog projekta, koji je posebno značajan za JP „Komus“. Iskoristio bih ovu priliku i da se zahvalim Ekopaku što je prepoznao Gračanicu kao sredinu spremnu da odgovori jednom ovakvom izazovu i sposobnu da realizuje jedan ovakav projekat.“

O benefitima realizacije ovog projekta na području općine Gračanica govorila je i direktorica JP „Komus“ Zakira Đogić: „Prioritetni cilj je uključivanje što većeg broja građana u selektivno prikupljanje otpada. Ovim projektom svi zajedno doprinosimo čišćoj i zdravijoj okolini, ujedno smanjujući količinu otpada na gradskoj deponiji, ali i mogućnost odlaganja na regionalnoj deponiji koje bi znatno podiglo cijenu komunalnih usluga. U realizaciju cijelog projekta veliku ulogu imaju i mediji kako bi što više informacija što brže došlo do samih građana.“

Projekat će činiti dva segmenta: tehnički i edukativni. Tehnički segment podrazumjeva nabavku specijalnog vozila za prikupljanje i transport ambalažnog otpada, te specijalnih kontejnera, tzv. zvona za prikupljanje staklenog otpada. Paralelno će ići i edukativni segment usmjeren na promociju projekta, te podizanje svijesti građana općine Gračanica, kako bi se uključili u sistem i prihvatili odvojeno odlaganje ambalažnog otpada u svojim domaćinstvima.

Implementacijom ovog projekta općina Gračanica postaje jedna od prvih općina u FBiH kada je riječ o uspostavi novog načina postupanja sa ambalažnim otpadom, te gradi imidž modernog europskog grada svjesnog važnosti zaštite okoliša. JP „Komus“ u saradnji sa Općinom Gračanica već godinu dana realizuje projekat selektivnog odvajanja otpada na nivou domaćinstava. Riječ je o jedinstvenom projektu u BiH koji podrazumijeva besplatnu podjelu kanti za odlaganje komunalnog otpada i žutih i plavih vreća za odvajanje PET-a  i plastike, a u koji je uključeno oko 1.000 domaćinstava.

Ovaj projekat predstavlja dio napora Općine i „Komusa“ u provođenju procesa integriranog upravljanja otpadom na području općine. U naredom periodu u proces selektivnog odvajanja otpada uključit će se još 1.000 domaćinstava za koje će Komus u saradnji sa Općinom obezbijediti kante za odlaganje otpada.

Podijeli na društvenim mrežama:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on google
Share on pinterest
Share on email

Najnovije novosti:

Bajramska čestitka

U povodu nastupajućeg Ramazanskog Bajrama, svim muslimanima u Gradu Gračanici, Bosni i Hercegovini i našoj dijaspori  upućujemo najiskrenije čestitke. Želimo da nastupajuće mubarek dane Bajrama

Pročitaj više »

Najnoviji projekti: