Obavještenje o sazivanju IV redovne Skupštine J.P. Komus d.o.o. Gračanica

Obavještavaju se vlasnici udjela J.P. Komus d.o.o. Gračanica da će se IV redovna Skupština Društva održati dana, 19.05.2021. godine sa početkom u 9:00 sati, u prostorijama uprave Društva. Poštujući odredbe nadležnog kriznog štaba, svi prisutni su obavezni nositi zaštitnu masku te dužni su biti na distanci u razmaku od najmanje 1,5 metara. Cjelokupan tekst Obavještenja kao i prijavu za učešće u radu i odlučivanju možete preuzeti https://komus.ba/zahtjevi-obrasci/

Podijeli na društvenim mrežama:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on google
Share on pinterest
Share on email

Najnovije novosti:

Najnoviji projekti: