Obavještenje o odvozu krupnog otpada iz mjesne zajednice Vranovići

Odvoz krupnog otpada iz mjesne zajedice Vranovići planiran je za 19.09.2023. godine.

Obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred svog stambenog objekta, pored puta gdje prolazi vozilo za odvoz otpada.

Otpad mora biti iznešen do 8h planiranog dana za odvoz.

U krupni otpada se ne odlaže: šljaka, građevinski otpad, opasni otpad i  animalni otpad.

Podijeli na društvenim mrežama:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on google
Share on pinterest
Share on email

Najnovije novosti:

Najnoviji projekti: