PROBNI ODVOZ OTPADA U MZ STJEPAN POLJE

U skladu sa Poslovnim planom za 2014 godinu sproveli smo aktivnosti na potpisivanju ugovora sa domaćinstvima i privrednim subjektima u MZ Stjepan polje. Iako broj potpisanih ugovora nije zadovoljavajući izvršen je probni odvoz dana 28.04. 2014. godine.

Elementarne nepogode maj 2014

Angažovanje mehanizacije i zaposlenika JP Komus doo u periodu elementarne nepogode koja je zadesila područije općine Gračanica.

Lokacije reciklažnih ostrva-zvona

Ambalažni otpad naši korisnici mogu odložiti u kontejnere tz. zvona na slijedećim lokacijama: 1. Hajdarovac –  skretanje za Bingo ( kod Ingrata ) 2. Riječka ulica – kod naselja Kifla 3. Mejdanić – kod Asa 4. Drafnići – kod džamije 5. Ulica Patriotske lige – kod stadiona 6. Korić Han – kod zgrade Vega 7. […]

Potpisan Ugovor o finansiranju projekta “Sanacija i uklanjanje divljih deponija”

Jučer je u Tuzli u prostorjama Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice potipsan Ugovor o finansiranju projekta „Sanacija i  uklanjanje  divljih deponija  na području općine Gračanica“ u iznosu od 15.784,00 KM, dok će J.P. Komus d.o.o. Gračanica sufinansirati projekat u iznosu od 20 %. Ceremoniji potpisivanja Ugovora prisustvovali su ministar prostornog uređenja i zaštite okolice […]

PRANJE GRADA

U okviru obavljanja redovnog čišćenja grada nakon završene zimske službe u periodu od 10. do 21.aprila izvršeno je pranje grada. Zajedno sa radnicima J.P. Komus d.o.o. pranje su vršili i pripradnici Teritorijalne vatrogasne jedinice Gračanica.Ukupno je potrošeno 150 cisterni.

Tradicionalni Gračanički vašer 2014. godine

J.P. “Komus” d.o.o. Gračanica je i ove godine organizator tradicionalnog gračaničkog vašera. Vašer se održava 08., 09. i 10. novembra 2014. godine. Lokcija održavanja vašera je kao i predhodnih godina: – za prodaju robe: ulica alije Izetbegovića i A. Paše Budimlije ( od Skvera do BKC-a ); – za zabavne radnje: plato zelene pijace; – […]

RASPORED ODVOZA KRUPNOG OTPADA

J.P. “KOMUS” d.o.o. Gračanica je započelo odvoz krupnog otpada. U skladu sa članom 91. Odluke o vršenju komunalnih djelatnosti, krupnim otpadom  se smatraju čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima poslovnim prostorijama i slično, a koji se po svojoj veličini ili postanku ne smatraju kućnim smećem (kućanski aparati, namještaj, sanitarni uređaji i sl.). Šljaku, šut, građevinski otpad i […]

J.P. Komus d.o.o. u 2014.godini-Uspješno poslovanje, odgovorno djelovanje

U prostorijama J.P. Komus d.o.o. Gracanica je odrzana IV sjednica Skupštine na kome su razmatrani Izvjestaj o radu i finansijskom polovanju za 2014.godinu, Odluka o usvajanju dobiti iz 2014.godine kao i Plan poslovanja za period 2015-2017 godina, sa akcentom na investicije koje je potrebno realizovati u navedenom periodu u cilju unapređenja poslovanja i povećanja kvaliteta […]

Započeta sadnja sezonskog cvijeća

Shodno Programu uređenja zelenih površina za 2015. godinu, J.P. “Komus” d.o.o. Gračanica je započelo aktivnosti sadnje sezonskog cvijeća. Obnovljene su cvijetne gredice u parku ispred općine, kod medrese i u Centralnom parku. U narednim danima cvijeće će biti zasađeno i na slijedećim lokacijama: kod BKC-a,na skveru, kod Spomen klupe i Table bratimljenja. Ukupno će biti […]