Javni konkurs za izbor i imenovanje Odbora za reviziju J.P. Komus d.o.o. Gračanica

Na osnovu člana 8. stav 1. tačka d) i člana 26. stav 1. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članova 67. i 69. Statuta JP „Komus“ d.o.o. Gračanica kao i odluke Nadzornog odbora broj: 01/3-531/18 od 27.06.2018. godine, Nadzorni odbor JP „Komus“ d.o.o. Gračanica raspisuje:

                          JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU J.P. “KOMUS” D.O.O. GRAČANICA

                                                                                  I
Objavljuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i 2 (dva) člana Odbora za reviziju JP „Komus“ d.o.o. Gračanica (u daljem tekstu: Preduzeće).

                                                                                 II
Nadzorni odbor Preduzeća će izvršiti izbor kandidata Odbora za reviziju, većinom glasova na osnovu provedenog Javnog konkursa i podnijeti prijedlog za imenovanje Skupštini Preduzeća.
Mandat članova Odbora za reviziju traje 4 (četiri) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, u skladu sa zakonom.
Cjelokupan tekst Konkursa možete pogledati ovdje .

                                                                                                                  Predsjednik Nadzornog odbora
                                                                                                                            Zumreta Kenjar

Podijeli na društvenim mrežama:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on google
Share on pinterest
Share on email

Najnovije novosti:

Bajramska čestitka

U povodu nastupajućeg Ramazanskog Bajrama, svim muslimanima u Gradu Gračanici, Bosni i Hercegovini i našoj dijaspori  upućujemo najiskrenije čestitke. Želimo da nastupajuće mubarek dane Bajrama

Pročitaj više »

Najnoviji projekti: